Administrativně - technický pracovník/ce (Koryčany)

Město Koryčany nabízí v obci Koryčany volnou pracovní pozici "Administrativně - technický pracovník/ce". Nástupní mzda je 21 800 – 29 520 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Administrativně - technický pracovník/ce
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Koryčany
Mzda:
21 800 – 29 520 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Město Koryčany
Náměstí 401
76805

Další informace o volném místu

Pracoviště Městského úřadu Koryčany
- Administrativně - technický pracovník bude zajišťovat administrativní práce, účast na místních šetřeních, práce v archivu, inventarizace, správu a údržbu městského majetku. V nabízené pozici je nezbytné vzájemně spolupracovat v rámci odboru, intenzivně a konstruktivně komunikovat s dalšími odbory úřadu, operativně řešit vzniklé otázky a flexibilně plnit pracovní úkoly.
- Zákonné požadavky: státní občan ČR případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt, věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka
- Jiné požadavky pro vznik pracovního poměru: minimálně SŠ vzdělání, zdravotní způsobilost k výkonu práce, řidičský průkaz skupiny "B", dobrá znalost práce s PC, řemeslná zručnost výhodou, komunikativnost, samostatnost, loajálnost, spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost, schopnost jednat s lidmi, příjemné vystupování
- Platové podmínky: V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., 8. platová třída, zařazení dle dosažené praxe, Předpokládaný termín nástupu: dohodou

- Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, telefonní kontakt, e-mail adresa, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, termín možného nástupu do zaměstnání, datum a podpis
- K přihlášce nutno připojit tyto doklady: Životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných dovednostech, Výpis z evidence Rejstříku trestů (originál) ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků doložte bezúhonnost čestným prohlášením, Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, Čestné prohlášení, že uchazeč splňuje požadavky a předpoklady definované tímto výběrovým řízením.

- Lhůta pro podání přihlášky je stanovena do 12. 6. 2023 do 10:00 hodin včetně v podatelně městského úřadu. Přihlášku je možné doručit poštou nebo osobně do podatelny Městského úřadu v zalepené a zřetelně označené obálce "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Administrativně - technický - NEOTVÍRAT". Adresa pro dodání nebo zaslání nabídky: Město Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany. Bližší informace: Mgr. Ivana Svačinová - tajemnice MěÚ Koryčany tel.: 573 500 982, e-mail: tajemnik@korycany.cz

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 4 měsíci