Informatik/čka (Kroměříž)

Město Kroměříž nabízí v Kroměříži volnou pracovní pozici "Informatik/čka". Nástupní mzda je 26 600 – 37 170 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Informatik/čka
Obor(y):
Informační technologie
Obec:
Kroměříž
Mzda:
26 600 – 37 170 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
76701

Další informace o volném místu

Pracoviště Městského úřadu Kroměříž
- Druh práce: Informatik
- Vykonávaná agenda: nasazování a správa HW: servery, diskové pole, switche, routery, firewally, nasazovaní a správa SW: VMware, Veeam, Windows server 2019 a vyšší, Windows SQL server 2019 a vyšší, Windows, Exchange server, linuxové servery, správa síťové infrastruktury, zálohování, obnova a ochrana dat, vytváření a naplňování bezpečnostních politik organizace v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti, spolupráce na vytváření provozní dokumentace, spolupráce na údržbě a provozu interních informačních systémů (elektronická spisová služba, ekonomický systém, mzdový a personální systém apod.), spolupráce na technické a metodické podpoře uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky, včetně spolupráce s externími řešiteli a dodavateli
- Platová třída 11, pracovní poměr na dobu neurčitou, předpokládaný nástup 1. října 2023, příp. dohodou

- Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka - předpoklady podle § 4 zákona o úřednících: minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, znalost správy virtualizační platformy VMware, znalost instalace a správy Windows serverů verze 2019 a vyšší v doménovém prostředí, znalost instalace a správy klientských stanic v doménovém prostředí, znalost v oblasti kybernetické bezpečnosti, koncepční, systémový přístup, odolnost vůči stresu, spolehlivost, pečlivost, týmový pracovník, znalost anglického jazyka nejméně v rozsahu porozumění, řidičské oprávnění sk. B
- Výhodou: znalost konfigurace switchů a firewallů, linuxových serverů, znalost správy databází MS SQL verze 2019 a vyšší, znalost zálohování pomocí Veeam, znalost aplikací Vita SW a aplikací společnosti Geovap, odborná praxe v pozici správce informačních a komunikačních technologií

- Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis.
- K přihlášce musí být připojeny doklady podle § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění: strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

- Přihlášky doplněné o požadované doklady doručte osobně nebo poštou nejpozději do 6. října 2023
* osobně nebo poštou na adresu, Město Kroměříž, oddělení personální, Mgr. Bc. Radka Gabrielová, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
* příp. do datové schránky: ID bg2bfur
- Později doručené přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Obálku, či datovou zprávu, prosím, označte: „VŘ IT – NEOTVÍRAT“. V případě zájmu o bližší informace k vykonávané agendě je kontaktní osobou: Ing. Pavel Kopecký, vedoucí odboru informatiky, tel.: 573 321 122, e-mail: pavel.kopecky@mestokm.cz.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček. Úspěšnému uchazeči/uchazečce nabízíme v případě uzavření pracovního poměru: průběžné vzdělávání, podporu profesního růstu - možnost dalšího odborného rozvoje, 5 týdnů dovolené, zaměstnanecké benefity, např. pružnou pracovní dobu, indispoziční volno, příspěvek na stravování, osobní účet aj.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 týdnem