Odborný/vrchní referent/ka – poradce OZP projektu (Kroměříž)

Úřad práce České republiky nabízí v Kroměříži volnou pracovní pozici "Odborný/vrchní referent/ka – poradce OZP projektu". Nástupní mzda je 19 730 – 28 920 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Odborný/vrchní referent/ka – poradce OZP projektu
Obor(y):
Administrativa , Management
Obec:
Kroměříž
Mzda:
19 730 – 28 920 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky - Kontaktní pracoviště Kroměříž
Erbenovo nábřeží 4251/2c
76701

Další informace o volném místu

Místem výkonu služby je Úřad práce České republiky - Krajská pobočka ve Zlíně, Kontaktní pracoviště Kroměříž.

- odborný/vrchní referent – poradce OZP projektu „Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce (OZP)“ v Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Odboru Kontaktního pracoviště v Kroměříži Krajské pobočky Úřadu práce ČR ve Zlíně, ID 10000576, v oboru služby Zaměstnanost

- Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Řídí proces vedoucí k zaměstnání konkrétního OZP – koordinace postupů a nástrojů podporujících zaměstnávání OZP. Realizuje poradenské činnosti pro OZP (případně i pro osoby, kterým zatím nebyl přiznán tento statut) a zaměstnavatele. Vede poradenství v rámci zaměstnávání OZP a pracovní rehabilitace. Připravuje a zpracovává individuální plán pracovní rehabilitace. Administruje proces pracovní rehabilitace – od návrhu individuálního plánu pracovní rehabilitace přes realizaci jednotlivých forem – vedení celé spisové agendy případu. Organizuje a koordinuje činnost odborné pracovní skupiny v rámci pracovní rehabilitace. Spolupracuje se zaměstnancem oddělení trhu práce v souvislosti s komunikací se zaměstnavateli a využíváním nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Aktivně spolupracuje se zaměstnavateli, zdravotnickými zařízeními, vzdělávacími zařízeními a neziskovými organizacemi v rámci svého kontaktního pracoviště.

- Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to do 31. ledna 2023, po dobu realizace projektu „Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce (OZP)“ s reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. července 2022. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy.
- Benefity: 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (sick days), 1 den volna na vyřízení osobních záležitostí, stravenky v hodnotě 90 Kč, příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb, odměny k životním a pracovním výročím

- Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 24. května 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka ve Zlíně, Čiperova 5182, 760 42 Zlín, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna.zl@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID iqqzpzd.
- Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR- 2022/37375-78099814“

- Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který: splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, b) dosáhl věku 18 let, c) je plně svéprávný, d) je bezúhonný, e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo - tj. minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání, f) má potřebnou zdravotní způsobilost.
- K žádosti dále žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis

Více informací naleznete zde:
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-poradce-ozp-projektu-rozvoj-systemu-podpory-zamestnavani-osob-se-zdravotnim-postizenim-na-volnem-trhu-prace-ozp-kop-kromeriz-2

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny