Rada/odborný rada – specialista monitoringu v projektu „Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)“ (Kroměříž)

Úřad práce České republiky nabízí v Kroměříži volnou pracovní pozici "Rada/odborný rada – specialista monitoringu v projektu „Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)“". Nástupní mzda je 26 600 – 33 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Rada/odborný rada – specialista monitoringu v projektu „Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)“
Obor(y):
Administrativa , Management
Obec:
Kroměříž
Mzda:
26 600 – 33 790 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky - Kontaktní pracoviště Kroměříž
Erbenovo nábřeží 4251/2c
76701

Další informace o volném místu

Místem výkonu služby je Úřad práce České republiky - Krajská pobočka ve Zlíně, Kontaktní pracoviště Kroměříž.
- Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Realizuje monitoring zaměstnavatelů v příslušnosti kontaktního pracoviště v místě výkonu služby. Zajišťuje monitoring volných pracovních míst v příslušnosti kontaktního pracoviště v místě výkonu služby. Uskutečňuje poradenství pro zaměstnavatele. Řídí informační schůzky pro zaměstnavatele. Organizačně zajišťuje a vede semináře se zaměstnavateli, setkání se zaměstnavateli (miniburzy a minipřehlídky), předvýběrová (výběrová) řízení uchazečů pro zaměstnavatele. Podílí se na dalších jednorázových aktivitách organizovanými ÚP ČR (trh pracovních příležitostí, trh sezónních prací, přehlídka pracovních příležitostí, olympiáda technických profesí, burza škol, exkurze do vzdělávacích zařízení a exkurze k zaměstnavatelům). Ve spolupráci s útvary zaměstnanosti KoP ÚP ČR zajišťuje výběr a předvýběr vhodných uchazečů o zaměstnání. Informuje zaměstnavatele o situaci na trhu práce a nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti. Zjišťuje potřeby zaměstnavatelů v oblasti trhu práce (potřeby a kvalifikace pracovní síly). Předává informace dalším zainteresovaným útvarům ÚP ČR (trh práce, zprostředkování, EURES poradci). Eviduje a administruje údaje o zaměstnavatelích, konaných akcí a předávaných informací útvarům ÚP ČR. Spolupracuje s vedoucími pracovníky a dalšími zaměstnanci pracoviště v místě výkonu práce a v rámci působnosti kontaktního pracoviště.
- Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to do 30. června 2023, po dobu realizace projektu „Efektivní služba zaměstnanosti (EFES)“ s reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. listopad 2022. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 11. platové třídy.
- Benefity: 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (sick days), 1 den volna na vyřízení osobních záležitostí, stravenky v hodnotě 90 Kč, příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb, odměny k životním a pracovním výročím

- Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který: 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, b) dosáhl věku 18 let, c) je plně svéprávný, d) je bezúhonný, e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. bakalářském nebo magisterském studijním programu, f) má potřebnou zdravotní způsobilost
- K žádosti dále žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis.

- Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 26. září 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka ve Zlíně, Čiperova 5182, 760 42 Zlín, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna.zl@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID iqqzpzd. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR- 2022/80321-78099814“.

Více informací naleznete: www.uradprace.cz/web/cz/-/rada-odborny-rada-specialista-monitoringu-v-projektu-efektivni-sluzby-zamestnanosti-efes-kop-kromeriz-26-09-2022

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 3 týdny