Referent / referentka odboru Stavební úřad (Kroměříž)

Město Kroměříž nabízí v Kroměříži volnou pracovní pozici "Referent / referentka odboru Stavební úřad". Nástupní mzda je 24 100 – 34 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent / referentka odboru Stavební úřad
Obor(y):
Stavebnictví
Obec:
Kroměříž
Mzda:
24 100 – 34 370 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
76701

Další informace o volném místu

Pracoviště Městského úřadu Kroměříž
- Druh práce: Výkon stavebního úřadu
- Vykonávaná agenda: výkon stavebního úřadu
- Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka: předpoklady podle § 4 zákona o úřednících
- Kvalifikační požadavky: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického zaměření, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví
- Další požadavky: znalost právních předpisů na úseku správní činnosti, zejm.: zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dobré komunikační a organizační schopnosti, vstřícné jednání s občany, samostatnost, vysoké pracovní nasazení, psychická odolnost, dobrá znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič
- Výhodou: praxe v oboru stavebnictví, praxe ve veřejné správě, zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

- Platová třída: 10, pracovní poměr na dobu určitou, předpokládaný nástup dohodou
- Nabízíme v případě uzavření pracovního poměru: průběžné vzdělávání, 5 týdnů dovolené, zaměstnanecké benefity, např. pružnou pracovní dobu, indispoziční volno, příspěvek na stravování, osobní účet aj.

- Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis. (Formulář přihlášky k vyplnění je možno nalézt na webových stránkách města Kroměříže www.mestokromeriz. cz v sekci Volná pracovní místa).
- K přihlášce musí být připojeny doklady podle § 6 odst. 4 zákona o úřednících: strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- Přihlášky doplněné o požadované doklady doručte nejpozději do 30. listopadu 2023
* osobně nebo poštou na adresu Město Kroměříž, oddělení personální, Mgr. Bc. Radka Gabrielová, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
* příp. do datové schránky: ID bg2bfur
Později doručené přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Obálku, či datovou zprávu, prosím, označte: "VŘ stavební úřad (doba určitá) - NEOTVÍRAT". Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 měsícem