Referent / referentka oddělení ekologie krajiny (Kroměříž)

Město Kroměříž nabízí v Kroměříži volnou pracovní pozici "Referent / referentka oddělení ekologie krajiny". Nástupní mzda je 24 100 – 31 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent / referentka oddělení ekologie krajiny
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Kroměříž
Mzda:
24 100 – 31 820 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSV s maturitou
Adresa pracoviště:
Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
76701

Další informace o volném místu

Pracoviště Městského úřadu Kroměříž
- Druh práce: příprava a zpracování koordinovaných závazných stanovisek a výkon administrativních činností odboru životního prostředí
- Vykonávaná agenda: zajištění vydávání koordinovaných stanovisek a koordinovaných závazných stanovisek podle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajišťování dokumentace průběhu rozhodovacích procesů ve vymezené působnosti stavebního úřadu, podíl na zajištění evidence a ukládání dokumentace odboru v souladu se spisovým a skartačním řádem, vedení spisové služby a archivu odboru podle příslušných právních předpisů
- Platová třída: 9, Pracovní poměr na dobu určitou, Předpokládaný nástup dohodou

- Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka: předpoklady podle § 4 zákona o úřednících: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, nejlépe se zaměřením na obor stavebnictví, životní prostředí nebo veřejnou správu, znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dobré organizační a komunikační schopnosti, pečlivost, samostatnost, vysoké pracovní nasazení, dobrá znalost práce na PC
- Výhodou: praxe ve veřejné správě

- Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis
- K přihlášce musí být připojeny doklady podle § 6 odst. 4 zákona o úřednících: strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- Přihlášky doplněné o požadované doklady doručte osobně nebo poštou nejpozději do 24. března 2023 na adresu: Město Kroměříž, oddělení personální, Mgr. Bc. Radka Gabrielová, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, NEBO do datové schránky: ID bg2bfur.
Později doručené přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Obálku, či datovou zprávu, prosím, označte: „VŘ koordinovaná stanoviska – NEOTVÍRAT“. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.
Výběrové řízení se uskuteční v úterý 28. března 2023 v dopoledních hodinách, bližší informace o konání výběrového řízení budou uchazečům/uchazečkám sděleny e-mailem.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny