Referent / referentka oddělení sociálně-právní ochrany dětí (Kroměříž)

Město Kroměříž nabízí v Kroměříži volnou pracovní pozici "Referent / referentka oddělení sociálně-právní ochrany dětí". Nástupní mzda je 26 600 – 37 170 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent / referentka oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Obor(y):
Výchova a vzdělávání , Služby , Zdravotnictví
Obec:
Kroměříž
Mzda:
26 600 – 37 170 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
76701

Další informace o volném místu

Pracoviště Městského úřadu Kroměříž
- Druh práce: Sociální pracovník na úseku sociálně-právní ochrany dětí
- Vykonávaná agenda: výkon sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu působnosti správního obvodu ORP Kroměříž podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na náhradní rodinnou péči

- Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka: předpoklady podle § 4 zákona o úřednících: vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání s předpoklady a odbornou způsobilostí dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, základní orientace v právních předpisech týkajících se sociálně-právní ochrany dětí a ve správním řádu, dobré organizační a komunikační schopnosti, psychická odolnost a emoční stabilita, schopnost samostatné i týmové práce, ochota dále se vzdělávat, dobrá znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič
- Výhodou: praxe v oblasti sociální práce s rodinou

- Platová třída: 11, Pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou), Předpokládaný nástup 1. července 2023, příp. dohodou

- Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis
(Formulář přihlášky k vyplnění je možno nalézt na webových stránkách města Kroměříže www.mestokromeriz.cz v sekci Volná pracovní místa).
- K přihlášce musí být připojeny doklady podle § 6 odst. 4 zákona o úřednících: strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- Přihlášky doplněné o požadované doklady doručte osobně nebo poštou nejpozději do 31. března 2023 na adresu: Město Kroměříž, oddělení personální, Mgr. Bc. Radka Gabrielová, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, NEBO do datové schránky: ID bg2bfur.
Později doručené přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Obálku, či datovou zprávu, prosím, označte: „VŘ OSPOD – NEOTVÍRAT“. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného zpřihlášených uchazečů / uchazeček.
Úspěšnému uchazeči nabízíme v případě uzavření pracovního poměru: průběžné vzdělávání, podporu profesního růstu - možnost dalšího odborného rozvoje.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny