Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví (Holešov)

Město Holešov nabízí v obci Holešov volnou pracovní pozici "Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví". Nástupní mzda je 24 100 – 31 240 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Obor(y):
Administrativa , Obrana a ochrana
Obec:
Holešov
Mzda:
24 100 – 31 240 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Město Holešov
Masarykova 628
76901

Další informace o volném místu

Pracoviště Městského úřadu Holešov, terénní sociální práce na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Holešov.

- výkon agendy sociální práce a sociálních služeb
- Popis činnosti: sociální pracovník na úseku sociální práce a sociálních služeb.
- Platová třída: 10 podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
- předpokládaný nástup dle dohody, úvazek 40 hodin týdně, pracovní poměr na dobu určitou za rodičovskou dovolenou do 01.02.2024

- Požadavky a předpoklady pro vznik pracovního poměru: vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, získané studiem zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, znalost zákona zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, praxe v sociální oblasti výhodou, psychická odolnost a schopnost jednat s klienty v konfliktních a krizových situacích, schopnost jednat s lidmi, pozitivní vztah k sociální práci, komunikační dovednosti, empatie, schopnost asertivního jednání, pozitivní přístup k celoživotnímu vzdělávání, schopnost týmové spolupráce, dobrá uživatelská znalost práce na PC (Excel, Word, datové schránky), řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič, rozhodnost, samostatnost, zdravotní způsobilost, časová flexibilita, bezúhonnost.

- Způsob podání přihlášky: odesláním poštou na adresu: Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, odevzdáním na podatelně: Městský úřad Holešov, Masarykova 628, Holešov, odesláním do datové schránky: x8qbfvu - popis předmětu "VŘ - referent SVZ".
V případě bodu a) a b) je nutné obálku označit heslem: "VŘ - referent SVZ". Lhůta pro podání (doručení) přihlášky: do 20.10.2022.

- Náležitosti přihlášky: jména a příjmení, datum narození a místo narození, státní občanství, místo trvalého pobytu, případně přechodné bydliště, telefonní a e-mailový kontakt, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, termín možného nástupu do zaměstnání, datum a podpis uchazeče

- Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce: životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, údaje vztahujících se k požadovaným předpokladům pro obsazení pracovního místa, výpis z evidence Rejstříků trestů, ne starší 3 měsíce, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Uchazeči mohou být vyzváni v případě nutnosti k ústnímu pohovoru. Tajemník městského úřadu si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 rokem