Referent/ka odboru správy majetku a investic (Koryčany)

Město Koryčany nabízí v obci Koryčany volnou pracovní pozici "Referent/ka odboru správy majetku a investic". Nástupní mzda je 21 260 – 31 240 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent/ka odboru správy majetku a investic
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Koryčany
Mzda:
21 260 – 31 240 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Město Koryčany
Náměstí 401
76805

573 500 981

Další informace o volném místu

Pracoviště Městského úřadu Koryčany
- Referent/ka odboru správy majetku a investic Městského úřadu Koryčany – úsek investic samostatně vykonává ucelené agendy na úseku investic na stavebních akcích města Koryčany.

Požadavky pro vznik pracovního poměru:
- Zákonné požadavky: Státní občan ČR případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt, věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka

- Jiné požadavky pro vznik pracovního poměru: ukončené vysokoškolské vzdělání stavebního směru v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání stavebního směru, nebo středoškolské vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a minimálně 5 let praxe v oboru organizační schopnosti, schopnost samostatné i týmové práce, dobré komunikační schopnosti v písemném i mluveném projevu, kultivovanost a pohotovost vystupování, znalost práce na PC, základní znalost fungování státní správy a oblasti zadávání veřejných zakázek a příslušné legislativy, řidičský průkaz skupiny „B“

- Pracovní poměr na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou, Platové podmínky: 10. platová třída, zařazení dle dosažené praxe, Předpokládaný termín nástupu 1. 12. 2021, případně dohodou

- Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, telefonní kontakt, e-mail adresa, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis
- K přihlášce nutno připojit tyto doklady: Životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů (originál) ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků doložte bezúhonnost čestným prohlášením, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, čestné prohlášení, že uchazeč splňuje podmínky definované touto veřejnou výzvou

- Lhůta pro podání přihlášky je stanovena do 17. 9. 2021 do 10:00 hodin včetně v podatelně městského úřadu. Přihlášku je možné doručit poštou nebo osobně do podatelny Městského úřadu v zalepené a zřetelně označené obálce „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – referent investic – NEOTVÍRAT“ . Adresa pro dodání nebo zaslání nabídky: Město Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany.
Bližší informace: Ing. Hana Jamborová - starostka tel.: 573 500 981, e-mail: starosta@korycany.cz. Město Koryčany si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodu kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče.

Kontakt na zaměstnavatele

Město Koryčany
Ing. Hana Jamborová
starostka
573 500 981
starosta@korycany.cz


Poslední změna: před 3 týdny