Referent/ka oddělení územního plánování (Kroměříž)

Město Kroměříž nabízí v Kroměříži volnou pracovní pozici "Referent/ka oddělení územního plánování". Nástupní mzda je 24 100 – 31 240 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent/ka oddělení územního plánování
Obor(y):
Doprava , Stavebnictví , Služby
Obec:
Kroměříž
Mzda:
24 100 – 31 240 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
76701

Další informace o volném místu

pracoviště Městského úřadu Kroměříž
- Druh práce: Výkon úřadu územního plánování
- Vykonávaná agenda: Výkon úřadu územního plánování
- Platová třída 10, pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup dohodou

- Předpoklady pro vznik pracovního poměru: vysokoškolské vzdělání a praxe splňující kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost podle § 24, příp. § 195, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, znalost právních předpisů týkajících se dané agendy, zejména: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, schopnost rychlé orientace v nové problematice, organizační a komunikační schopnosti, vstřícné jednání s občany, časová flexibilita a vysoké pracovní nasazení, samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování, psychická odolnost, výborná znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
- výhodou: praxe při tvorbě územních plánů, zvláštní odborná způsobilost při územním plánování, znalost práce v programech VITA a GEOVAP
- Benefity: průběžné vzdělávání, 5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba, indispoziční volno, příspěvek na stravování, osobní účet aj.

- Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis
- K přihlášce musí být připojeny doklady podle § 6 odst. 4 zákona o úřednících: strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- Přihlášky doplněné o požadované doklady doručte osobně nebo poštou nejpozději do 22. srpna 2022 na adresu: Městský úřad Kroměříž, oddělení personální, Mgr. Bc. Radka Gabrielová, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž. Později doručené přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.
Obálku s výše uvedenými dokumenty, prosím, označte: „VŘ územní plánování – NEOTVÍRAT“. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 4 týdny