Referent/ka stavebního úřadu Městského úřadu Koryčany (Koryčany)

Město Koryčany nabízí v obci Koryčany volnou pracovní pozici "Referent/ka stavebního úřadu Městského úřadu Koryčany". Nástupní mzda je 21 260 – 31 240 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent/ka stavebního úřadu Městského úřadu Koryčany
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Koryčany
Mzda:
21 260 – 31 240 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Město Koryčany
Náměstí 401
76805

573 500 981

Další informace o volném místu

Pracoviště Městského úřadu Koryčany - Správní obvod Městského úřadu Koryčany
- Referent stavebního úřadu bude zajišťovat samostatný výkon agendy prvoinstančního pověřeného obecného stavebního úřadu podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve správním obvodu stavebního úřadu Koryčany.

- Zákonné požadavky: státní občan ČR případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt, věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka

- Jiné požadavky pro vznik pracovního poměru: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví, dobré komunikační schopnosti v písemném i mluveném projevu, řidičský průkaz skupiny „B"

- Pracovní poměr na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou, Platové podmínky: 10. platová třída, zařazení dle dosažené praxe, Předpokládaný termín nástupu 1. 12. 2021, případně dohodou

- Přihláška musí obsahovat: Jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, telefonní kontakt, e-mail adresa, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis
- K přihlášce nutno připojit tyto doklady: Životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných dovednostech, Výpis z evidence Rejstříku trestů (originál) ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků doložte bezúhonnost čestným prohlášením, Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, Čestné prohlášení, že uchazeč splňuje podmínky definované touto veřejnou výzvou

- Lhůta pro podání přihlášky je stanovena do 20. 10. 2021 do 10:00 hodin včetně v podatelně městského úřadu. Přihlášku je možné doručit poštou nebo osobně do podatelny Městského úřadu v zalepené a zřetelně označené obálce „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – referent stavebního úřadu – NEOTVÍRAT“ . Adresa pro dodání nebo zaslání nabídky: Město Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany.
Bližší informace: Ing. Hana Jamborová - starostka tel.: 573 500 981, e-mail: starosta@korycany.cz.
Město Koryčany si vyhrazuje právo veřejnou výzvu bez udání důvodu kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče.

Kontakt na zaměstnavatele

Město Koryčany
Ing. Hana Jamborová
starostka
573 500 981
starosta@korycany.cz


Poslední změna: před 2 týdny