Referent/ka životního prostředí OŽP - SÚ Městského úřadu Koryčany (Koryčany)

Město Koryčany nabízí v obci Koryčany volnou pracovní pozici "Referent/ka životního prostředí OŽP - SÚ Městského úřadu Koryčany". Nástupní mzda je 24 100 – 31 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent/ka životního prostředí OŽP - SÚ Městského úřadu Koryčany
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Koryčany
Mzda:
24 100 – 31 820 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Město Koryčany
Náměstí 401
76805

Další informace o volném místu

Pracoviště Městského úřadu Koryčany - Správní obvod Městského úřadu Koryčany
- Referent/ka životního prostředí bude zajišťovat samostatný výkon agendy správy složek životního prostředí - ochrana přírody a krajiny, odpadové, vodní a lesní hospodářství, ochrana zvířat, posuzování zdrojů znečištění jednotlivých složek životního prostředí, včetně metodické, kontrolní a konzultační činnosti

- Zákonné požadavky: státní občan ČR případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt, věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka

- Jiné požadavky pro vznik pracovního poměru: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou- zaměření na životní prostředí výhodou, dobré komunikační schopnosti v písemném i mluveném projevu, dobrá znalost práce na PC, zdravotní způsobilost, řidičský průkaz skupiny "B"

- Pracovní poměr na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou, termín nástupu 1. 4. 2023, případně dohodou
- Platové podmínky: V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 9. platová třída, zařazení dle dosažené praxe

- Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, telefonní kontakt, e-mail adresa, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, termín možného nástupu do zaměstnání, datum a podpis
- K přihlášce nutno připojit tyto doklady: Životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů (originál) ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků doložte bezúhonnost čestným prohlášením, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, čestné prohlášení, že uchazeč splňuje podmínky definované touto veřejnou výzvou

- Lhůta pro podání přihlášky je stanovena do 23. 3. 2023 do 10:00 hodin včetně v podatelně městského úřadu. Přihlášku je možné doručit poštou nebo osobně do podatelny Městského úřadu v zalepené a zřetelně označené obálce „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – referent životního prostředí – NEOTVÍRAT“. Adresa pro dodání nebo zaslání nabídky: Město Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany.
Bližší informace: Mgr. Ivana Svačinová tel.: 573 500 982, e-mail: tajemnik@korycany.cz. Město Koryčany si vyhrazuje právo veřejnou výzvu bez udání důvodu kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 3 týdny