Referent/referentka odboru investic - Energetický/á manažer/ka (Kroměříž)

Město Kroměříž nabízí v Kroměříži volnou pracovní pozici "Referent/referentka odboru investic - Energetický/á manažer/ka". Nástupní mzda je 26 600 – 33 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent/referentka odboru investic - Energetický/á manažer/ka
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Kroměříž
Mzda:
26 600 – 33 790 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
76701

Další informace o volném místu

pracoviště Městského úřadu Kroměříž
- Druh práce: Energetický manažer
- Vykonávaná agenda: plnění pozice energetického manažera v budovách města Kroměříže (dále jen „města“) a organizacích zřízených a založených městem, činnosti zaměřené na efektivní využívání energie a snížení nákladů na energii, monitoring spotřeby energie a vody - zajištění, koordinace, kontrola v budovách ve vlastnictví města, zpracování podkladů pro veřejné zakázky na nákup energie včetně administrace smluv s dodavateli energií, plánování investičních akcí a provozních opatření – příprava podkladů pro návrh rozpočtu, vyhledávání dotačních příležitostí
Platová třída: 11, pracovní poměr: doba neurčitá, nástup dohodou
- Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka - předpoklady podle § 4 zákona o úřednících
- Další požadavky pro vznik pracovního poměru: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, orientace v oblasti energetiky, obecná znalost příslušné legislativy: zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, schopnost systematické práce, samostatného řešení problémů, schopnost koncepčního a logického myšlení, vysoké pracovní nasazení, pečlivost a spolehlivost, schopnost týmové spolupráce, dobrá znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
- výhodou: schopnosti a zkušenosti s plánováním, koordinací a zajišťováním investiční politiky
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis.
K přihlášce musí být připojeny doklady podle § 6 odst. 4 zákona o úřednících: strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky doplněné o požadované doklady doručte osobně nebo poštou nejpozději do 12. srpna 2022 na adresu: Město Kroměříž, oddělení personální, Mgr. Bc. Radka Gabrielová, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
Později doručené přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.
Obálku s výše uvedenými dokumenty, prosím, označte: „VŘ energetický manažer – NEOTVÍRAT“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny