Referent/referentka odboru školství, mládeže a tělovýchovy (Kroměříž)

Město Kroměříž nabízí v Kroměříži volnou pracovní pozici "Referent/referentka odboru školství, mládeže a tělovýchovy". Nástupní mzda je 19 730 – 28 920 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent/referentka odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Obor(y):
Administrativa , Kultura a sport , Výchova a vzdělávání , Zdravotnictví
Obec:
Kroměříž
Mzda:
19 730 – 28 920 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
76701

573 321 131

Další informace o volném místu

pracoviště Městského úřadu Kroměříž
- Druh práce: Zajišťování výkonu souhrnu více věcně souvisejících odborných agend v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy
- Vykonávaná agenda: poradenství a konzultační činnost na úseku školství a sportu, plnění úkolů zřizovatele daných zákonem č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a příslušnými školskými vyhláškami, správa dotací města na úseku školství a sportu, správa rozpočtu odboru, zajišťování a příprava korespondence, vedení spisové služby a archivu odboru podle příslušných právních předpisů

- Platová třída: 9, pracovní poměr: doba neurčitá, předpokládaný nástup 1. ledna 2022, příp. dohodou
- Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka - předpoklady podle § 4 zákona o úřednících
- Další požadavky pro vznik pracovního poměru: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, základní orientace ve školském zákoně, dobré komunikační schopnosti, vstřícné jednání s klienty, samostatnost, flexibilita, dobrá znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
- Výhodou: praxe v oblasti financování příspěvkových organizací, praxe u územního samosprávného celku, zvláštní odborná způsobilost ve školství

- Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis
- K přihlášce musí být připojeny doklady podle § 6 odst. 4 zákona o úřednících: strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- Přihlášky doplněné o požadované doklady doručte osobně nebo poštou nejpozději do 18. října 2021 na adresu: Město Kroměříž, oddělení personální, Mgr. Bc. Radka Gabrielová, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž.
Později doručené přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Obálku s výše uvedenými dokumenty, prosím, označte: „VŘ odborné agendy ŠK – NEOTVÍRAT“. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.

Kontakt na zaměstnavatele

Město Kroměříž
Mgr. Bc. Radka Gabrielová
personalistka
573 321 131
radka.gabrielova@mesto-kromeriz.cz


Poslední změna: před 1 týdnem