Referent/referentka oddělení kontrolního a správního (Kroměříž)

Město Kroměříž nabízí v Kroměříži volnou pracovní pozici "Referent/referentka oddělení kontrolního a správního". Nástupní mzda je 24 100 – 34 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent/referentka oddělení kontrolního a správního
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Kroměříž
Mzda:
24 100 – 34 370 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
76701

Další informace o volném místu

pracoviště Městského úřadu Kroměříž
- Druh práce: Souhrnný výkon specializovaných odborných činností na úseku živnostenského podnikání
- Vykonávaná agenda: souhrnný výkon specializovaných odborných činností na úseku živnostenské kontroly a přestupků na úseku živnostenského podnikání, příprava rozhodnutí o správních trestech podle živnostenského zákona a zvláštních právních předpisů
- Platová třída: 10, Pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou), Předpokládaný nástup dohodou

- Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, základní orientace v právních předpisech týkajících se vykonávaných agend, zejména v: zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dobrá znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič, dobré komunikační schopnosti a písemný projev, samostatnost, flexibilita
- Výhodou: praxe ve veřejné správě, zvláštní odborná způsobilost při správě živnostenského podnikání

- Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis
- K přihlášce musí být připojeny doklady podle § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění: strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- Přihlášky doplněné o požadované doklady doručte nejpozději do 31. května 2023
* osobně nebo poštou na adresu Město Kroměříž, oddělení personální, Mgr. Bc. Radka Gabrielová, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
* příp. do datové schránky: ID bg2bfur

Později doručené přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Obálku, či datovou zprávu, prosím, označte: „VŘ živnostenský úřad – NEOTVÍRAT“. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů / uchazeček.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 4 dny