Referent/referentka oddělení občansko-správních přestupků (Kroměříž)

Město Kroměříž nabízí v Kroměříži volnou pracovní pozici "Referent/referentka oddělení občansko-správních přestupků". Nástupní mzda je 21 260 – 31 240 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent/referentka oddělení občansko-správních přestupků
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Kroměříž
Mzda:
21 260 – 31 240 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
76701

573 321 131

Další informace o volném místu

pracoviště Městského úřadu Kroměříž
- Druh práce: Provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání přestupků a rozhodování o nich
- Vykonávaná agenda: Řešení přestupkové agendy podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a přestupků, pro něž není příslušný jiný odbor městského úřadu, v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
- Platová třída: 10, Pracovní poměr na dobu neurčitou, předpokládaný nástup dohodou

- Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka - předpoklady podle § 4 zákona o úřednících
- Požadavky pro vznik pracovního poměru: Kvalifikační předpoklady:
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice, nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a prokázání odborné způsobilosti zkouškou u Ministerstva vnitra nejpozději do 31.12.2022
- Další požadavky: základní orientace v právních předpisech týkajících se vykonávané agendy, zejm. v: zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákoně o úřednících, dobré organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení, psychická odolnost, dobrá znalost práce na PC
- Výhodou: praxe ve veřejné správě, zkouška odborné způsobilosti při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku

- Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis

- K přihlášce musí být připojeny doklady podle § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění: strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- Přihlášky doplněné o požadované doklady doručte osobně nebo poštou nejpozději do 30. listopadu 2021 na adresu: Městský úřad Kroměříž, oddělení personální, Mgr. Bc. Radka Gabrielová, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž.
Později doručené přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Obálku s výše uvedenými dokumenty, prosím, označte:„VŘ přestupky – NEOTVÍRAT“. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.

Kontakt na zaměstnavatele

Město Kroměříž
Mgr. Bc. Radka Gabrielová
personalistka
573 321 131
radka.gabrielova@mesto-kromeriz.cz


Poslední změna: před 1 týdnem