Referent/referentka oddělení sociálně-právní ochrany dětí (Kroměříž)

Město Kroměříž nabízí v Kroměříži volnou pracovní pozici "Referent/referentka oddělení sociálně-právní ochrany dětí". Nástupní mzda je 26 600 – 33 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent/referentka oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Kroměříž
Mzda:
26 600 – 33 790 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
76701

Další informace o volném místu

pracoviště Městského úřadu Kroměříž
- Druh práce: Sociální pracovník na úseku sociálně-právní ochrany dětí
- Vykonávaná agenda: výkon sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu působnosti správního obvodu ORP Kroměříž podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
- Platová třída: 11, Pracovní poměr na dobu určitou, Předpokládaný nástup 1. ledna 2023

- Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka: vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání s předpoklady a odbornou způsobilostí dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dobrá znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič, základní orientace v právních předpisech týkajících se sociálně-právní ochrany dětí a ve správním řádu, dobré organizační a komunikační schopnosti, psychická odolnost a emoční stabilita, schopnost samostatné i týmové práce, ochota dále se vzdělávat
- Výhodou: praxe v oblasti sociální práce s rodinou
- Nabízíme v případě uzavření pracovního poměru: průběžné vzdělávání, podporu profesního růstu - možnost dalšího odborného rozvoje, intenzivní metodické vedení, zaměstnanecké benefity, např. pružnou pracovní dobu, indispoziční volno, příspěvek na stravování, osobní účet aj.

- Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis
- K přihlášce musí být připojeny doklady podle § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění: strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- Přihlášky doplněné o požadované doklady doručte osobně nebo poštou nejpozději do 7. října 2022 na adresu: Městský úřad Kroměříž, oddělení personální, Mgr. Bc. Radka Gabrielová, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž.
Později doručené přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Obálku s výše uvedenými dokumenty, prosím, označte: „VŘ OSPOD – NEOTVÍRAT“. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.
- Výběrové řízení se uskuteční v pondělí 17. října 2022, bližší informace o konání výběrového řízení budou uchazečům/uchazečkám sděleny e-mailem.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny