Referent/referentka stavebního úřadu (Kvasice)

Obec KVASICE nabízí v obci Kvasice volnou pracovní pozici "Referent/referentka stavebního úřadu". Nástupní mzda je 24 100 – 31 240 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent/referentka stavebního úřadu
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Kvasice
Mzda:
24 100 – 31 240 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Obec KVASICE
A. Dohnala 18
76821

Další informace o volném místu

Místo výkonu práce Obec Kvasice
- Druh práce: Výkon stavebního úřadu
- Vykonávaná agenda: agenda podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon), v platném znění, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, statistické výkazy na úseku stavebního úřadu, výběr správních poplatků na úseku stavebního úřadu, editace údajů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění
- Kvalifikační požadavky: střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru Stavebnictví nebo vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického zaměření
- Další požadavky:znalost právních předpisů na úseku vykovávané správní činnosti, zejm.: zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- dobré komunikační a organizační schopnosti, vstřícné jednání s občany, samostatnost, vysoké pracovní nasazení, psychická odolnost, dobrá znalost práce znalost práce na PC - MS Office, řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič, státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, znalost jednacího (českého) jazyka
- Výhodou: praxe v oboru stavebnictví, praxe ve veřejné správě, zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění
- Nabízíme: odbornou podporu ze strany kolegů, osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky, osobní příplatek a odměny, odpovídající dosahovaným výsledkům, 5 týdnů řádné dovolené, příspěvek na stravování, jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání, plat dle NV o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění a dle ZP v platném znění
- Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění:jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis.
- K přihlášce musí být připojeny doklady podle § 6 odst.4 zákona č.312/2002 Sb., v platném znění: strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a ovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami doručte osobně nebo poštou v originále nebo úředně ověřené kopii v zalepené obálce se značkou "SÚ - NEOTVÍRAT" nejpozději do 10:00 hodin 24.8.2022 na adresu: Obecní úřad Kvasice, podatelna, p. Marie Horová, A. Dohnala 18, 768 21 Kvasice
Později doručené přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.
Nabídky nelze zasílat elektronickou poštou.
Případné dotazy Vám zodpoví Ing. Ondřej Berdník, ved. SÚ telefon: 724 066 577, email: berdnik@kvasice.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.
Po ukončení výběrového řízení si lze osobní materiály uchazeče osobně vyzvednout po domluvě u Ing. Ivety Šebestíkové (tel.: 573358051, email: sebestikova@kvasice.cz), a to do konce kalendářního měsíce následujícího po dni ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou všechny osobní materiály archivovány a skartovány dle platných právních předpisů.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny