Vedoucí odboru správy majetku a investic (Koryčany)

Město Koryčany nabízí v obci Koryčany volnou pracovní pozici "Vedoucí odboru správy majetku a investic". Nástupní mzda je 21 260 – 31 240 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Vedoucí odboru správy majetku a investic
Obor(y):
Administrativa , Management
Obec:
Koryčany
Mzda:
21 260 – 31 240 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Město Koryčany
Náměstí 401
76805

573 500 981

Další informace o volném místu

Místo výkonu práce: Město Koryčany
- Vedoucí odboru správy majetku a investic bude zajišťovat organizaci a koordinaci výkonu samosprávy na úseku majetkové správy, investic a údržby, řešení nájemních vztahů bytového a nebytového hospodářství Města Koryčany, výkon působnosti příkazce operace odboru správy majetku a investic.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- Zákonné požadavky: Státní občan ČR případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt, věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka
- Jiné požadavky pro vznik pracovního poměru: Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a s praxí 3 roky v oblasti správy majetku a investic nebo vyšší dosažené vzdělání, řidičský průkaz skupiny „B“

- Platová třída 10., zařazení dle dosažené praxe, předpokládaný termín nástupu: 1. 12. 2021, případně dohodou, pracovní poměr na dobu neurčitou se šestiměsíční zkušební dobou

- Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, telefonní kontakt, e-mail adresa, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis
- K přihlášce je nutno připojit tyto doklady: životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů (originál) ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků doložte bezúhonnost čestným prohlášením, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, čestné prohlášení, že uchazeč splňuje požadavky a předpoklady definované tímto výběrovým řízením

Lhůta pro podání přihlášky je stanovena do 17. 9. 2021 do 10:00 hodin včetně v podatelně městského úřadu. Přihlášku je možné doručit poštou nebo osobně do podatelny Městského úřadu v zalepené a zřetelně označené obálce „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – Vedoucí odboru správy majetku a investic – NEOTVÍRAT“ .
Adresa pro dodání nebo zaslání nabídky: Město Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany.
Bližší informace: Ing. Hana Jamborová - starostka tel.: 573 500 981, e-mail: starosta@korycany.cz.

- Zpracování a uchování přihlášky s doklady: Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy ČR a EU. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem
o úřednících ÚSC, ve znění pozdějších předpisů. Neúspěšní uchazeči si mohou osobně převzít zpět (u starostky) zaslané dokumenty k VŘ a to do 30-ti dnů od ukončení výběrového řízení.
- Upozornění pro uchazeče: uchazeči, kteří budou výběrovou komisí na základě vyhodnocení došlých přihlášek a požadovaných dokladů zařazeni do druhého kola výběrového řízení (ústní pohovor) budou k ústnímu pohovoru pozváni prostřednictvím e-mailu uvedeného v životopise.
Město Koryčany si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodu kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče.

Kontakt na zaměstnavatele

Město Koryčany
Ing. Hana Jamborová
starostka
573 500 981
starosta@korycany.cz


Poslední změna: před 3 týdny