Vedoucí Odboru životního prostředí - stavebního úřadu Městského úřadu Koryčany (Koryčany)

Město Koryčany nabízí v obci Koryčany volnou pracovní pozici "Vedoucí Odboru životního prostředí - stavebního úřadu Městského úřadu Koryčany". Nástupní mzda je 22 980 – 33 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Vedoucí Odboru životního prostředí - stavebního úřadu Městského úřadu Koryčany
Obor(y):
Administrativa , Management
Obec:
Koryčany
Mzda:
22 980 – 33 790 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Město Koryčany
Náměstí 401
76805

573 500 981

Další informace o volném místu

Pracoviště Městského úřadu Koryčany

- Předpoklady pro vznik pracovního poměru: Zákonné požadavky: Státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt, Věk minimálně 18 let, Způsobilost k právním úkonům, Bezúhonnost, Ovládání jednacího jazyka
- Jiné požadavky pro vznik pracovního poměru: Ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu, nejlépe stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo střední vzdělání s maturitou, obor stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví, Dobré řídící, organizační a komunikační schopnosti v písemném i mluveném projevu, Zdravotní způsobilost, Řidičský průkaz skupiny „B“
- Platové podmínky: V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 11. platová třída, zařazení dle dosažené praxe
- Pracovní poměr: Plný úvazek (40 hodin týdně) na dobu neurčitou
- Předpokládaný termín nástupu: 1. 7. 2021, případně dle dohody

- Přihláška musí obsahovat: Jméno, příjmení a titul zájemce, Datum a místo narození zájemce, Státní příslušnost zájemce, Místo trvalého pobytu zájemce, telefonní kontakt, e-mail adresa, Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, Datum a podpis
- K přihlášce nutno připojit tyto doklady: Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných dovednostech, Výpis z evidence Rejstříku trestů (originál) ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků doložte bezúhonnost čestným prohlášením, Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, Kopie osvědčení o vykonaných zkouškách, Osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na občany narozené po 01. 12. 1971), Čestné prohlášení, že uchazeč splňuje podmínky definované touto veřejnou výzvou
- Lhůta pro podání přihlášky s požadovanými doklady je stanovena do 18.6.2021 do 10:00 hodin včetně v podatelně městského úřadu. Přihlášku je možné doručit poštou nebo osobně do podatelny Městského úřadu v zalepené a zřetelně označené obálce „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – Vedoucí Odboru životního prostředí - stavebního úřadu Městského úřadu Koryčany – NEOTVÍRAT“ . Adresa pro dodání nebo zaslání přihlášky: Město Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany. Přihlášky nelze zaslat prostřednictvím elektronické pošty nebo datové schránky.

- Město Koryčany si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodu kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče. Bližší informace lze získat na tel. č. 573 500 981, e-mail: starosta@korycany.cz

Kontakt na zaměstnavatele

Město Koryčany
Ing. Hana Jamborová
starostka
573 500 981
starosta@korycany.cz


Poslední změna: před 2 týdny